autor

Posledné rozhodnutie Ústavného súdu SR je ako zlý sen

Ústavný súd SR na svojom neverejnom zasadnutí dňa 12. septembra 2018 rozhodol, že je v poriadku,
aby malé deti boli priamo platcami jedinej dane na Slovensku, a to dane za odpad.

Jedná sa o zákon č 592/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý sme pôvodne zdedili ešte z čias Československej federácie. Že to môže spôsobovať problémy sme zistili v Žiline, kedy deti zo zrušenej školy na Hollého ulici, nemali nárok na bezplatnú dopravu z dôvodu dlhu za odvoz smetí. 

Viac sa dočítate v článku.