Právnické osoby

Poskytnutie finančného príspevku je dobrovoľné. Prispievatelia budú uvedení na naše webovej stránke a priebežne aktualizovaní. Prispievateľ súhlasí s tým, aby bolo na webovej stránke uvedené jeho meno, priezvisko a výška podpory. V prípade, ak chce darca zostať v anonymite, označí sa ako "anonymný darca."

Ďakujeme za vaše príspevky.

www.gremi.sk

 

www.asnet.sk

 

www.hmz.sk

 

www.tigerprint.sk

 

www.ekochlad.sk