Naši priaznivci

 Každú pomoc si vážime, a preto ďakujeme aj všetkým našim priaznivcom. Teší nás, že naše antikorupčné iniciatívy podporujú významné osobnosti zo všetkých oblastí spoločenského a kultúrneho života. Deje sa tak rôznou formou.

 

Marián Balázs

/ publicista

"Keď je morálka podriadená ekonomickým silám alebo mocenským záujmom, má to pre spoločnosť ďalekosiahle dôsledky. Preto podporujem každé úsilie o lepšiu, slušnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. A to i vtedy, keď sa takéto aktivity niekedy môžu javiť ako donkichotský boj o charakter demokracie."

 

Peter Ničík

/ kulturológ, občiansky aktivista, nezávislý poslanec MZ v Žiline

"Vážim si zakladateľov OZ proti korupcii - Vandu Tuchyňovú, Ľuba Bechného a Jána Marosza za ich odvahu, statočnosť, človečinu, občianske postoje a aktivity, ktorými pomáhali robiť verejný priestor ľudskejším, za to, že nielen zvyšovali citlivosť verejnosti voči korupcii, ale proti korupčným praktikám aj osobne bojovali. Je pre mňa cťou, že ma požiadali, aby som bol čestným členom OZ Proti korupcii, preto som ich ponuku prijal."

Vlado Bača

/ fotograf

"Každá takáto občianska iniciatíva je chvályhodná. Avšak na druhej strane je to neustály a skoro márny boj s veternými mlynmi (myslím aj na kauzu Gorila). Neostáva mi nič iné, len zaželať všetkým zúčastneným členom OZ veľa síl a výdrže s týmto (skoro márnym) bojom."

 

 Terézia Rončáková-Kolková

/ novinár, vysokoškolský pedagóg

"Človek má neblahý sklon riadiť sa heslom "z cudzieho krv netečie". Je však donebavolajúce, keď za "cudzie" začne považovať verejné zdroje. Na Slovensku z nich už vytieklo veľa krvi a liek na túto hemofíliu sa dá nájsť jedine v osobnom postoji každého zvlášť. Obdivujem zakladateľov a živiteľov OZ Proti korupcii za nasadenie a obetu v procese tejto kultivácie."

 

Ján Holubčík

/ kňaz

"Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či si to uvedomuje alebo nie." sv. Edit Stein Vnímam, že títo ľudia hľadajú pravdu, ktorá je dnes taká pošliapavaná, nemilovaná, no potrebná. A teda hľadajú aj Boha, ktorý je dnes tak pošliapavaný, nemilovaný, no potrebný. Neexistuje nič vznešenejšie a krajšie ako hľadať Pravdu - Boha. Fandím im v tom! "

 

Gabriel Šípoš

/ riaditeľ Transparency International Slovensko

"V našej práci sa často stretávame s obavou, že obetiam korupcie nevieme účinne pomôcť, keďže je ich veľa a mnohí pôsobia vo vzdialenejších regiónoch. Preto veľmi vítam vznik združenia Proti korupcii, ktoré si kladie za cieľ takýmto ľuďom pomáhať. Vanda Tuchyňová je pre mňa zárukou, že Proti korupcii bude úspešnou protikorupčnou iniciatívou. Transparency International Slovensko sa teší na spoločné aktivity. Držíme Vám palce!"

 

Zuzana Wienk

/ výkonná riaditeľka občianskeho združenia Aliancia Fair-play

"Teším sa, že aj v Žiline sa stáva téma čistoty a férovosti verejného života či politiky dôležitá. Teším sa, že priamo na mieste sú ľudia, ktorí majú chuť meniť okolie k lepšiemu. Držím vám pritom veľmi, veľmi palce. Nech sa vám darí, a to so cťou! A nech síl, trpezlivosti a nadhľadu v tomto dlhom, namáhavom úsilí neubúda..."

 

Ján Košturiak

/ riaditeľ spoločnosti IPA Žilina

"Je chorá spoločnosť, v ktorej sa kradne, podvádza a ľudia obchádzajú princípy spravodlivosti. Je to rakovina, ktorá nás postupne zničí. Obdivujem ľudí, ktorí sa nevzdávajú a vstupujú do nerovného boja podobne ako Dávid proti Goliášovi. Nadšenci s čistými úmyslami, proti mafii, ktorá sa prepojila so štátom. Na prvý pohľad je víťaz vopred jasný – má peniaze a kontakty, nemá svedomie a ohľady. Za ľuďmi, ktorí bojujú za slušnosť, poctivost a spravodlivosť však stoja princípy, ktoré ešte nikto nepremohol, pretože ich vytvoril Boh. Nech vám Boh pomáha vo vašej práci, nech vedie vaše kroky tak, aby ste odhaľovali zlo a ochraňovali dobro."

 

Marián Kaňuch

/ evanjelický farár Žilina


"V Biblii, v knihe Prísloví v 11. kapitole a 6. verši sa píše: "Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť." Dve veci pripomínam. 1, Zlo vyjde najavo. Vlastná žiadostivosť nešľachetníkov sa stane prostriedkom ich odhalenia. 2, Pán Boh je spravodlivý a pomáha tým, ktorí trpia a sú oklamaní. Na tomto svete sme však aj my Jeho nástrojmi, ktoré pomáhajú k tomu, aby sa tu diala spravodlivosť. Teším sa, že hľadanie pravdy a spravodlivosti sa bude diať aj skrze vás. Buďte úspešní, pravdiví, spravodliví a pomáhajte statočným, odhaľujúc nespravodlivosť. "

 Stanislav Bernard

/ majiteľ Pivovaru Bernard, Humpolec, a spoluzakladateľ Nadačního fondu pro boj proti korupci

"Informace o Vami zahájených aktivitách mne velmi potěšila. Doufám, že Vaše odhodlání bojovat s korupcí nepoleví a Vy se budete moci v budoucnosti těšit pouze z úspechú. Velice Vám fandím."