KTO SME?

Občianske združenie Proti korupcii

Zakladajúci členovia občianskeho združenia sa v minulosti každý odlišným spôsobom stretli s korupciu v našom štáte. Pri práci novinárky, ktorá analyzuje korupčné prípady, alebo ako regionálni politici, ktorí poukazovali na netransparentnosť, ale aj v úlohe agenta – provokatéra, ktorý ohlásil korupčné správanie úradníka. Všetkých štyroch spája túžba prejsť od poukazovania k odhaľovaniu a dokazovaniu korupcie. Svorne hovoria: „Len spojením síl, skúseností a odhodlania dokážeme byť efektívni a môžeme ozdraviť slovenskú spoločnosť. Chceme spolupracovať so všetkými, ktorí už v tejto oblasti pracujú, ale aj s tými, ktorí podobné protikorupčné aktivity len pripravujú.“

photo

Ľubo BECHNÝ

podpredseda OZ

bechny@protikorupcii.sk

viac
photo

Vanda TUCHYŇOVÁ

predsedníčka OZ

tuchynova@protikorupcii.sk

viac
photo

Ján MAROSZ

podpredseda OZ

marosz@protikorupcii.sk

viac
krizik

Ľubo BECHNÝ

podpredseda OZ

Fotograf, publicista a občiansky aktivista. Absolvoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Na pôde mesta Žiliny aktívne vystupoval proti netransparentným a nekultúrnym praktikám SNS a jej predsedu. Počas vykonávania svojho poslaneckého mandátu v meste Žilina sa postavil proti svojej materskej strane SDKÚ-DS, pretože mu prekážalo, že v Žiline pošliapala hodnoty, ktoré deklarovala a pridal sa na stranu nezávislých poslancov. Spolu s nimi sa pokúšal zastaviť korupčné praktiky niektorých funkcionárov mesta. Na vzniku OZ sa podieľal preto, lebo si myslí: "Korupcia je rakovina, ktorá ohrozuje spoločnosť. Je to hydra zasahujúca všetky štruktúry. Verím, že aktívnych občanov ochotných sa vzoprieť tejto chobotnici bude pribúdať a my im budeme môcť účinne pomôcť. Ak má naša krajina normálne fungovať, je nevyhnutné, aby bolo aj v politike menej chamtivosti a viac ľudskosti, čestnosti a odbornosti."

krizik

Vanda TUCHYŇOVÁ

predsedníčka OZ

Novinárka, trojnásobná držiteľka Novinárskej ceny Nadácie Otvorenej spoločnosti v kategórii "Najlepší regionálne odvysielaný príspevok" (2009,2010,2011). V roku 2012 získala nomináciu na Novinársku cenu za najlepší rozhovor, diskusiu v elektronických médiách. Je zároveň džiteľkou vyznamenania Ďurka Langsfelda za statočnosť. Študovala žurnalistiku na Masarykovej univerzite v Brne. 10 rokov pracovala v Slovenskom rozhlase,  v súčasnosti je novinárkou na voľnej nohe. Vedie verejné diskusie s orientáciou na témy samosprávnej politiky, kritického myslenia médií, kresťanskej spirituality. Je zakladateľkou združenia Papavero, aktívne v revitalizácii mestských - schátralých - pôvodne zelených plôch. Verí, že sloboda človeka spočíva v pravde a v jeho odovzdaní sa do Božej prozreteľnosti.

krizik

Ján MAROSZ

podpredseda OZ

Volám sa Ján Marosz, narodil som sa v Žiline a s rodinou bývam pár kilometrov od môjho rodného mesta. Vyštudoval som germanistiku, etiku a náboženstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Mám vzdelanie z obchodného a trestného práva pri Ústave súdneho inžinierstva v Žiline. Aktívne ovládam tri cudzie jazyky. Stál som pri zrode obľúbeného žilinského centra voľného času Žirafa. 

Môj boj proti korupcii som dokázal odvážnou spoluprácou s políciou, keď ma oslovili, aby som sprostredkoval úplatok. Po úspešnom zásahu polície bol riaditeľ Slovenského pozemkového fondu v Žiline zadržaný a následne odsúdený. Mám viacročné manažérske skúsenosti v oblasti riadenia a optimalizácie procesov v nemeckej strojárskej firme Schaeffler Kysuce. V roku 2016 som sa stal poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Od roku 2017 zastupujem v ŽSK Volebný obvod Žilina. Som členom ústavnoprávneho výboru a osobitného kontrolného výboru na kontrolu SIS. Som tiež zástupcom slovenskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Spolu s manželkou Dianou vychovávam 3 deti a ako rodina sa venujeme kultúrnej činnosti, a tiež zmierňovaniu etnického napätia v spoločnosti.

uvodzovky

Def. korupcie

Korupcia je zneužitie postavenia, funkcie alebo zverenej moci, napríklad v justícii, politike, priemysle a podobne na dosiahnutie materiálnej alebo nemateriálnej výhody, na ktorú poverená osoba nemá právne podložený nárok.

NAŠE CIELE

Pomoc & Investigatívnosť

Chceme žiť v krajine, kde charakterní občania nebudú 
ťahať za kratší koniec a prizerať sa ako „tí hore“ ich okrádajú.

Poskytujeme metodickú a odbornú pomoc v boji proti korupcii a klientelizmu,
Odhaľujeme prípady 
korupcie a zneužívania verejných zdrojov

Korupcia je latentne tolerovaná ako „menšie zlo“. Chceme zvýšiť hranice citlivosti  verejnosti na toleranciu podbných prípadov.  Štátne orgány zodpovedné za odhaľovanie korupcie sa nemôžu chváliť dotiahnutými korupčných prípadmi, nie mnohými. Máme záujem spájať  štátne aj civilné inštitúcie  bojujúce  proti korupcii a klientelizmu.  Prostredníctvom médií, tlačovín, prednášok  chceme ovplyvniť verejnosť v pohľade na neduch a dodať  im odvahy 
v protikorupčnom boji. Zriadili sme klientské centrum pre pomoc ľuďom stojacim bezbranne voči korupcii. Pri podložených podozreniach podávame trestné oznámenia a sledujeme  postup štátnych orgánov v jednotlivých  kauzách.

Ďakujeme

Naši priaznivci
Každú pomoc si vážime, a preto ďakujeme aj všetkým našim priaznivcom. 
Fyzické osoby
Uvítame darcov, ktorí sú ochotní prispievať pravidelným mesačným príspevkom. 
Právnické osoby
Ďakujeme za vaše príspevky.
Naši partneri
Ďakujeme všetkým našim partnerom

STANOVY

Stanovy občianskeho združenia Proti korupcii založeného 
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanovv znení neskorších predpisov...

 

PDF DOKUMENT NA STIAHNUTIE