ŽSK zmluvy

Tento obsah vznikol na základe podpory projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Vybrané zmluvy ŽSK

Stanovisko firmy SOAR k zverejneným informáciám

 

2.strana

 

3.strana

 

4. strana

 

5.- 6.strana

 

7.strana