Radenov dom

Tento obsah vznikol na základe podpory projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Kultúrna pamiatka Radenovho domu v Čičmanoch má  zrekonštruovanú drevenú strechu (rekonštrukcia z roku 2010). Drevený šindeľ má neprijateľnú kvalitu, ktorá nezodpovedá projektu a nemá finančnú hodnotu za ktorú zaň zaplatilo Považské múzeum v Žiline.

Na strechu mal ísť kvalitný štiepaný šindeľ.  V skutočnosti nie je. Firma MPM, ktorá zodpovedala za rekoštrukciu strechy, použila rezaný šindeľ s množstvom hrčí (viď. červené bodky na fotke). Považské múzeum zaplatilo za krytinu 1. kategórie, na streche je materiál o niekoľko tried nižší. 

Medializácia v celoštátnom médiu  nepomohla                                                    

Slovenský rozhlas informoval o podzrivej rekonštrukcii v príspevku na Rádiu Slovensko i na Rádiu Regina. Zverejnenie témy nezabralo. Kompetentí (Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline, Krajský pamiatkový úrad Žilina) neurobili nič preto, aby naznačené podozrenia o porušovaní zákona dali preverť políciou. Nik nepodal trestné oznámenie, či podnet na prokuratúru napriekt tomu, že zozbierané dôkazy boli vážne.

Na fotke je zachytený rozpadávajúci sa šindeľ, trhanie vlákien, odlupiteľnosť

 

OZ Proti korupcii začalo konať, tu je chronológia:
 
 
24. septembra 2012 sme podali trestné oznámenie (viď. nizšie) na Okresnú prokuratúru v Žiline pre  podozrenia z  trestného činu:
 
machinácie vo verejnom obstarávaní
subvenčného podvodu
porušovania povinností pri správe cudzieho majetku
 
 
8. októbra 2012  nám polícia oznámila, že začína trestné stíhanie pre trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nakoiec prípad zamietla.
 
22. októbra 2012 sme podali podnet na ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o preverenie znaleckého posudku použitej krytiny na  streche Radenovho domu v Čičmanoch, vykonaný znalcom prof. Ing. Ladislavom Reinprechtom, CSc. Ministerstvo spravodlivosti začalo vo veci konať.
 
V marci 2014, po roku a pol  niekoľkých urgencií, sme konečne dostali stanovisko ministerstva spravodlivosti. Vyplýva z neho, že  predmetom znaleckého skúmania vôbec  nebolo  definovanie  kvality  použitého šindľa.
 
Znalecký posudok, ktorý si zadal Žilinský samosprávny kraj, podľa vyjadrenia ministerstva, nemal  úlohu zodpovedať  akej kvality  bol použitý materiál na streche  Radenovho domu v Čičmanoch, teda  otázka kvality  šindľa z odborného hľadiska ostáva stále otovorená a naše podozrenia o machináciách  a ďalších trestných činoch ostávahú nevyvrátené.
 
5. júna 2014  sme  na zákalde všetkých okolností, na vlastné náklady  požiadali o nezávislý odborný posudok  českého znalca v odbore drevo, Stanislava Miku.
24. júna 2014 sme zorganizovali v Čičmanoch konferenciu k rekonštrukcii strechy Radenovho domu, kde sme pozvali všetkých zainteresovaných. Médiá, zástupcov ministerstva kultúry, Považského múzea v ŽIline, Žilinského samosprávneho kraja, cechu strechárov, Krajského pamiatkového úradu v Žiline, pamiatkovej inšpekcie, verejnosť.
Zo šindľa vystupujúce klince, trhanie vlákien, nesprávne tangenciálne rezy
 
 
Výsledkom stretnutia je požiadavka Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultúry SR smerom k vedeniu Považského múzea ŽIlina, podľa ktorej majú zhotoviteľa strechy -  firmu MPM okamžiite požiadať o výmenu nekvalitnej strešnej krytiny. Či k výmene strechy skutočne dôjde, budeme sledovať. OZ Proti korupcii však na základe výsledkov znaleckého posudku Stanislava MIku podalo na polícii (30. júna 2014) druhé trestné oznámenie. Aj to bolo  políciou zamietnuté. 
 
 
Odkazy na mediálne výstupy: 
 
 
Týždenník Týždeň: https://www.protikorupcii.sk/?cicmianske-s(v)indle,192
 
Plus 1 Deň: 3: https://www.protikorupcii.sk/?novy-znalecky-posudok-na-strechu-radenovho-domu-potvrdil-fiasko-!,186
 
Tevízia TA3: http://www.ta3.com/clanok/1042783/zachrana-radenovho-domu-v-cicmanoch-sa-skoncila-fiaskom.html
 
RTVS:https://www.youtube.com/watch?v=KuY06NWCDhU&feature=youtu.be
 
Televízia Severka: https://www.youtube.com/watch?v=EtYUAdecgCg
 
 
 

Fotografie z odbornej konferencie v Čičmanoch

Český znalec v odbore dreva Stanislav Mika, autor posudku, o ktorý požiadolo OZ Proti korupcii

Juraj Kudjak, autor projektu rekonštrukcie strechy Radenovho domu v Čičmanoch

Redaktorka RTVS lezie na strechu Radenovho domu

Peter Kubica, zástupca Žilinského samosprávneho kraja

Riaditeľ Považského múzea v Žiline Ladislav Cimerák

Novinár Andrej Bán s Jurajom Kudjakom

Alex Tahy, pamiatková inšpekcia

Stanislav Mika ukazuje ako bude vyzerať  šindeľ na streche Radenovho domu o 10 rokov 

 

Tento obsah vznikol na základe podpory projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 

Dokumenty:

podnet na TS Radenov dom 2.docx

OZ-podnet na TS RADENOV DOM.pdf