Obec Rosina

Obec Rosina

Starosta Rosiny (pri Žiline) Jozef Machyna (na obrázku ) podpísal v mene obce zmluvu o právnej pomoci, o ktorej v Rosine nechyrovali. Právnika si v obci platili dovtedy totiž len jednorázovo. 

Krátko po svojom nástupe do kresla starostu (1/2015)  podpísal Jozef Machyna zmluvu o právnej pomoci s advokátskou kanceláriou manželky a syna dnes už bývalého krajského prokuratóra v Žiline Emila Hadbábneho. Na základe zmluvy mala obec v priebehu 30-tich mesiacov vyplatiť právnej kancelárii 22.500,- Eur.

Starosta Machyna  šéfoval kedysi žilinskému úradu práce. V posledným komunálnych voľbách (2014) uspel a po prvý krát sa dostal na najvyššiu samosprávnu funkciu v obci. 22. druhý deň v novom úrade, v prvý deň  po Novom roku (v piatok)  - podpísal zmluvu  bez vedomia poslancov a zastupiteľstva.  (Dokument zverejnila obec na internete  až na 24. deň po jeho podpísaní.  Podľa zákona, do platnosti vstupuje zmluva až po jej zverejnení).

Starosta odmietol akceptovať vôľu zastupiteľstva 

Väčšina poslancov o zmluve nevedela. Starosta ich neinformoval,  o dokumente sa dozvedeli  " v rámci krčmových rečí."  S obsahom zmluvy a výškou odmeňovana nesúhlasili. .Aj keď  neskôr odhlasovali vypovedanie zmluvy a navrhli využívanie právnych služieb len v prípade potreby v konkrétnych prípadoch, Jozef Machyna ich vôľu  nezohľadnil. Uznesenie nepodpísal a odmietol ho uviesť do platnosti. Poslanci preto museli  prelomiť veto starostu opakovaných hlasovaním, tentokrát však  2/3 väčšinou.  Mimoriadne rokovanie zastupiteľstva sa na prvý krát zvolať nepodarilo, starosta si dal záležať, aby do bodky dodržal literu zákona  .... viď, dokument:

Napriek obštrukciám starostu (legálnym) sa poslanci na koniec zišli a na májovom rokovaní predložili návrh na zrušenie zmluvy. Podporou 6 hlasov  zmluvu s advokátskou kanceláriou zrušili.

Rosina v porovnaní s inými obcami

Pozrime na prípad trichu pozornejšie, zo širšieho uhla. OZ Proti korupcii oslovilo 11 okolitých samospráv s dopytom na potencionálne zmluvy o právnych službách. Zistili sme, že štyri obce nemajú uzavreté žiadne zmluvy s právnikmi  (Višnové, Turie, Lietavská Svinná - Babkov, Porubka),  šesť obcí s väčším  počtom obyvateľov ako je Rosina platí za právnika od 150 do 500 Eur mesačne.  Druhé dve najdrahšie obce s najväčšou paušálnou sadzbou sú Terchová a Varín, keď platia  právnikovi mesačne  500,- Eur. 

Žiadnu z paušálnych platieb za právne služby nepovažujeme v OZ Proti korupcii za výhodnú pre obce. Dobrým príkladom narábania s  verejnými zdrojmi sa nám javí  v tomto smere obec Strečno, ktorá  platí právnika len v prípade potreby a to hodinovou  sadzbou 25 Eur. Znamená to napríklad, že za dva posledné mesiace v roku využitia právnej pomoci, zaplatili v Strečne z verejnej kasy 180 Eur.

Iný údaj. Obec Terchová zakomponovala do zmluvy s právnikom potrebu - prehodnotiť opodstatnenosť paušálnej odmeny 500 Eur, pravidelne po troch mesiacoch. Ak sa obce rozhodnú pre paušálne platby za služby, nevyhnutnosťou je, podľa nás pravidelná, aktívna kontrola úradu a poslancov - podchytená zmluvou, ktorá overí skutočný objem výkonov zo strany dodávateľa služieb. V opačnom prípade sa môže stať, že obec z mešca jej obyvateľov dotuje pohodlný život niektorému z možných obyvateľov planéty „Klientel“.

 

O téme si prečítate i v nasledujúcich článkoch:

https://www.protikorupcii.sk/?pravne-sluzby-su-podla-starostu-pre-obec-vyhodne,288

https://www.protikorupcii.sk/?pravne-sluzby-su-podla-starostu-pre-obec-vyhodne,288

http://tuchynova.blog.sme.sk/c/379477/byvaly-sef-uradu-prace-prihral-kseft-za-22-tisic-rodine-krajskeho-prokuratora.html

http://tuchynova.blog.sme.sk/c/381963/obecni-poslanci-stopli-biznis-prokuratorovej-manzelke-a-synovi.html