Protikorupčný festival

Protikorupčný festival vznikol vďaka podpore projektu Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Projekt bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 Prvý Protikorupčný festival v Žiline (2014) sme zorganizovali, aby sme sústredene a spoločne venovali pozornosť tomu, čo nás zabíja, ničí naše vzťahy, rodiny, naše vnútro, spoločnosť.

 Nenašili sme liek alebo čarovný prútik, ktorým by sme veci zo dňa na deň zmenili, ale premýšlali sme o spôsobe a cestách ako sa nevzdať.

 Zverejnili sme výstupy z toho, čo v sobotu 10. mája 2014 odznelo (na Stanici Záriečí a v Dome odborov v Žiline). Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a ktorým záleží na našej krajine.

 Ako ďalej v boji s..

Vanda Tuchyňová (OZ Proti korupcii) otvorila festival. V rámci svojho vstupu uvažovala nad tým, ako je možné, že na Slovensku nedokážeme nikoho usvedčiť z korupcie napriek tomu, že je ňou krajina prerastená ako rakovina. Pozrite si úvahy a jeden z ponúktnutých pohľadov na problém. Zasahujú osobné prístupy a životné postoje jednotlivca.

1.  časť
Diskusia

Čo objavila investigatívna žuranlistika o Slovensku za posledné roky? O tom diksutovali na Protikorupčnom festivale v Žiline Tom Nicholson, Marek Vagovič a Gabriel Šipoš. Moderovala Zuzana Wienk.

2.  časť
Diskusia

Na Slovensku sú podnikatelia, ktorí napriek ťažkému prostrediu podnikajú úspešne bez toho, aby podplácali a korumpovali štatných úradníkov a politikov. Ponúkame bohatú diskusiu na myšlienky a pozitívne osobné svedectvá.

3 časť
Tom Nicholson

Investigatívny novinár, ktorého Slovensko spoznalo prostredníctvom kauzy Gorila. Na Protikorupčnom festivale v Žiline sa rozhodol hovoriť o konkrétnych prepojeniach politkov na oligarchov a ich finančných vzťahov. Pozornosť zameral smerom "do PRAVA". Tom sa nahlas pýta, prečo novinári mlčia a nehovoria o tom, čo všetci vedia ?

4. časť
Večer s J. Krausom

Moderovaný večer českého komika Jána Krausa na Protikorupčnom festivale v Žiline mal za úlohu jedinú vec. Pritiahnuť pozornosť človeka k téme boja proti korupcii tak, aby sa poslucháč necítil unavený, deprimovaný ale bol ochotný premýšlať o téme, na ktorú mnohí rezignovali. Myslíme si, že spolu s hosťami večera Petrou Polnišovou, Danielom Lipšicom a Tomom Nicholsonom sa komikovi zámer podarilo naplniť .

 »Fotky z festivalu

Plagát festivalu 

 

 

ROČNÍKY

2014 2015 2017 2020