PROTIKORUPČNÍ FESTIVAL

Občianske združenie Proti korupcii

Protikorupčný festival vznikol vďaka podpore projektu Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Projekt bol podporený sumou 74.677,80 € zFondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný zFinančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.