Online diskusia s primátorom mesta Žiliny Petrom Fiabane

V akej miere ohrozuje pandémia život v meste , napĺňanie jeho základných kompetencií? Je šanca, že sa bude môcť mesto v blízkej budúcnosti rozvíjať a kryť akékoľvek malé či väčšie rozvojové projekty? 

Do zastupiteľstva smeruje návrh skupiny poslancov o sociálnej pomoci občanom, ktori dôsledkom coronakrízy stratili zamestnanie. Z rozpočtu má smerovať na krytie týchto výdavkov 270 tisíc Eur. Naplánované je i čiastočné čerpanie grantového systému či výdaje na športové dotácie.

Naopak. Dopravný podnik mesta Žilina ohlásil predpokaldanú stratu na tržbách do konca roka vo výške 800 tisíc Eur. Ako sa sa plánuje mesto vysporiadať s takouto finančnou záťažou na rozpočet ?

„Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.