autor

Online diskusia: Ako financovať šport v Žiline z pohľadu individuálnych športov?

Transparentné a spravodlivé financovanie športu v meste nie je ľahkou témou. Vymyslieť mechanizmus kritérii finančnej i nefinančnej podpory tak, aby boli všetci spokojní, je poriadnou výzvou pre vedenie ktoréholkoľvek mesta.

V Žiline dlhodobo dominuje v oblasti finančnej podpory hoke,j ktorý je objektívne náročným športovým odvetvím z hľadiska prevádzky a fungovania. V meste však pôsobí množstvo iných športových klubov, ktoré rovnako bez podpory nedokážu fungovať.

Prvé kolo diskusie na tému financovania športu so zástupcami halových športových klubov ukázalo, že základom spokojnosti je športová infraštruktúra a jej finanćná podpora. Ak mesto vytvorí dobré podmienky z hľadiska prevádzkových možností pre jednoltivé športy, kluby dokážu byť spokojné a často nepotrebujú od radcice viac.

Ako sa na vec pozerajú individuálni športovci. Čo je pre nich prioritou z hľadiska fungovania, čo všetko by od mesta potrebovali a uvítali?

„Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.