autor

Financovanie športu v Žiline

Žilinskí poslanci schválili v týchto dňoch 75 tisíc Eur a viac ako 250 tisíc nefinančnej podpory pre žilinských hokejistov. Mesto Žilina sa tak stáva hlavným sponzorom hokejového klubu, ktorý preberá do rúk po novom súkromný inevestor. Mesto na neho dlho čakalo.

V tejto súvislosti sa otvára otázka podpory ďalším športom, ktoré rovnako čakajú na každý cent akejkoľvek dotácie na svoju činnosť. Ako si predstavujú šporotvé kluby finančné prerozdelenie peňazí od mesta pre vlastné kluby. Ako im mesto doteraz finančne pomáhalo? Existuje jasný a zrozumiteľný kľúč, ktorým sa dá koncepčne a spravodlivo športovým klubom pomôcť?