autor

Diskusia so žilinským primátorom o vysporiadani vzťahov mesta s podnikateľom Georgom Trabelssim

Presne rok uplynul od inaugurácie Petra Fiabane do funkcie žilinského primátora. Má za sebou vážne rozhodnutia s dopadmi na kvalitu života obyvateľov, ěšte ťažšie primátora čakajú.

Štyri dni pre Vianocami zvolal primátor mimoriane rokovanie poslancov, aby im predložil na schválenie dohodu - vyrovnanie majetkovo ekonomickych vzťahov medzi podnikateľom Georgom Trabelssiem a radnicou. Návrh dodody vyvoláva u mnohých pobúrenie, z hľadiska obsahu, procesu ale i výšky odmeny, ktorá má v tejto súvislosti smerovať na účet súkormnej firmy.

Ako sa dajú hodnotiť rozhodnutia primátora Petra Fiabáne za obdobie 12-tich mesiacov. Sú spokojní jeho voliči, presvedčil ich svojim konaním alebo prevláda sklamanie nad spôsobom jeho vládnutia?

Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.