autor

Diskusia s predsedom Okresného súdu v Žiline Jaroslavom Macekom o odkrývaní pozadia schránkových firiem

Diskusia s predsedom Okresného súdu v Žiline Jaroslavom Macekom o odkrývaní pozadia schránkových firiem.

„Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.