autor

Diskusia S Lukášom Fillom o tom, ako vytvoriť úspešné médium?

Slobodné médiá sú základom snahy k tomu, aby sa podarilo zo Slovenska vytvoriť transparentnú krajinu. Boj o slobodu a nezávislosť sa deje nielen na úrovni celonárodnej politiky ale i v regiónoch. Je možné, aby i  v malých mestách dokázalo vyrásť  slobodné - nezávislé médium, ktoré bude publikovať nezávislé texty? A čo je podmienkou toho, aby médiu bolo úspešné?

„Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.