autor

Diskusia s investigaíivnym novinárom Adamom Valčekom o fenoméne dátovej žurnalitiky

Novinár Ján Kuciak zaplatil životom za to, že ako dátový žurnalita odhalil spletitosti a prepojenia slovenskej poliiky na oligarchu, ktorý ťahaním za nitky menil životy ľudí a krivil spoločnosť. Čo je dátová žurnalistika. Čim sa líši od bežných novinárských prostriedkov. Čo prináša. Ako pracuje dátový novinár?

„Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.