autor

Diskusia: Odkalisko Rosina. Majú sa obyvatelia báť

Majú sa obyvatelia Rosiny ale i Bytčice naozaj báť? Je pravdou, že odkalisko Rosina ich vážne ohrozuje na zdraví a životoch? Spracovaná odborná štúdia prináša varovné informácie o prítomnosti ťazkých a nebezpečných kovoch v okolí - vo vode, v pôde i živočíchoch, rastlinách, v ovocí. Ako nebezpečné sú ťažké kovy pre človeka v rámci potravinového reťazca?

Žilinská teplárenská spoločnosť vyváža odpad na odkalisko už roky a má vpláne v tom i naďalej pokračovať v rámci plánu rekultivácie. Jej predstavitelia odmietajú prijať akúkoľvek zodpovenosť a nepripúšťajú hrozby v oblasti ochrany zdravia a života obyvateľov.

Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.