autor

Diskusia o tunelovaní Nadácie Intenda a rozporuplnej rekonštrukcie hotela Junior.

Z obrovského majetku štátnej Nadácie Intenda ostalo torzo. Predstavitelia verejnej inštitúcie s komplikovanou štruktúrou sa niekoľko rokov prizerali na jeho kompletné “rozobratie”. V týchto dňoch sa hrá o zachovanie posledných zvyškov lukratívnych nehnuteľností, medzi nimi o vyhorený hotel Junior Jasná. OZ Proti korupcii nahralo diskusiu o tom, ako sa pôvodná snaha o opravu hotela v lukratívnom prostredí premenila na hrozbu “únosu” hotela, mimo majetok nadácie Intenda.

Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.