autor

Ako ďalej v dohode mesta s podnikateľom Georgom Trabelssim

Už po druhý krát sme sa venovali téme majetkového vyrovnania mesta so žilinským podnikateľom Georgom Trabelssiem. Pod debate s poslancami a primátorom mesta Petrom Fiabane sme do diskusie tentokrát pozvali expertov na právo, urbanizmus, ekonomiku a realitný trh, aby sme na odbornej platforme pokúsili podrobne rozobrať plusy a mínusy navrhovanej dohody.

„Projekt ”Verejné diskusie - participácia občana na kontrole verejných vecí“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.